Živý Betlehem

Radostná zvesť o narodení Ježiška sa nesie i ulicami Kanianky – na sviatok Božieho narodenia t.j. 25. decembra. Hlásajú ju  naši eRkári.

Jasličkové slávnosti majú v našej farnosti už dlhoročnú tradíciu. Počas Vianoc v r. 2011 sme na podnet pána starostu a s požehnaním pána farára prvýkrát v histórii našej obce pripravili Živý Betlehem. Program prebiehal na  novom námestí, zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok účinkujúcich a niekoľko stoviek divákov nielen z našej obce.

Hoci vianočný príbeh je stále ten istý, snažíme sa ho prerozprávať vždy originálnym spôsobom. Texty piesní na známe moderné melódie, klasické koledy, originálne kostýmy, profesionálne výkony spevákov a hudobníkov vnášajú do sŕdc všetkých tú pravú vianočnú náladu. Celú atmosféru umocňujú i živé zvieratká, ktoré robia radosť hlavne tým najmenším.

Veríme, že tradícia Živého Betlehemu si u nás nájde svoje miesto a aj počas nasledujúcich rokov zažiari nad Kaniankou vzácna betlehemská hviezda…

Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.