Slávnosť sv. Mikuláša

Sviatok obľúbeného svätca si v našej farnosti každoročne pripomíname v predvečer jeho sviatku t.j. 5.12. v kostole. Rodičia si môžu nahlásiť balíčky pre svoje deti, ktoré im potom  počas programu odovzdá Mikuláš. Krátkym príbehom si pripomenieme udalosti z jeho života. Rozlúčime a poďakujeme sa spoločnou pesničkou.

Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.