Rozlúčka s prázdninami

Touto akciou dávame symbolickú bodku za uplynulými prázdninami.  Zábavné popoludnie sa konáva na školskom dvore v nedeľu , ktorá je najbližšie k začiatku školského roka.  Organizujú ho eRkári v spolupráci so Základnou školu a Obecným úradom v Kanianke. Súčasťou akcie sú zábavné i poučné súťaže,  atrakcie. Do programu sa snažíme zaradiť i niečo poučné napr. ukážka Kynologického  klubu z Handlovej, práca na bágri…. všetky detí sú odmenené sladkosťami, prebieha i záverečné žrebovanie. Celý program vrcholí detskou diskotékou. Zabezpečené je i občerstvenie pre rodičov.

Kto má dobrý nápad, prípadne  môže ponúknuť, predviesť alebo ukázať niečo zaujímavé môže sa ohlásiť.  Tešíme sa na každý nový podnet a spoluprácu. Ďakujeme

Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.