Letný tábor

Vyvrcholením celoročnej práce eRkárov sú letné tábory.  Cieľom tábora je prežiť týždeň plný zábavy , radosti,  utužiť staré a nadviazať nové priateľstvá. Načerpať elán do ďalšej práce vo farnosti – obci, spoznávať Slovensko. Tábora sa zúčastňuje viac ako 80 detí a animátorov už nielen z Kanianky. Navštívili sme: Podbrezie, Močiar, Hronec, Huty, Terchovú , Makov.

Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.