Minitábor

Minitábor  je zaslúženou odmenou pre všetky deti , ktoré sa počas školského roka pravidelne zapájali do nácvikov spevu, miništrovania a do stretkovej činnosti.  Koná sa na začiatku letných prázdnin  niekde v blízkom okolí  a zúčastňuje sa ho asi 40 detí a animátorov.

Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.