Stretká

Základom činnosti eRkárov je pravidelná práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Stretká v našej farnosti prebiehajú každý týždeň – zvyčajne v sobotu. Podľa toho, čo sa plánuje robiť sú deti rozdelené podľa veku alebo stretká prebiehajú spoločne. Prevládajú tvorivé stretká, nakoľko deti sú talentované, majú veľkú fantáziu a veľmi ich baví vytváranie nových vecí. Keď je priaznivé počasie bývajú športové stretká alebo prechádzky do prírody. Nechýbajú ani zábavné a tematické stretká.

Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.