Budovanie

Kanianka je obec, v ktorej žije veľa rodín s malými deťmi i rodín s deťmi školského veku. Dlhé roky v obci chýbalo zariadenie, ktoré by ponúkalo možnosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Takisto tu nemali priestor na stretávanie rodičia s malými deťmi.

Iniciatívy sa ujali eRkári, ktorí sa v našej obci už viac ako 10  rokov venujú práci s deťmi. Oslovili starostu obce  Ing. Ivora Husára, ktorý ponúkol priestory v budove bývalej materskej školy doteraz využívané biliardovým klubom. Po obhliadke priestorov viacerými rodičmi sme adresovali žiadosť na poslancov obecného zastupiteľstva. Vďaka ich pozitívnemu prístupu k našej žiadosti sme od 1. februára 2014 dostali tieto priestory do prenájmu. Čakalo nás veľa práce, ale vďaka ochote a nezištnej pomoci mnohých rodičov, mladých ľudí i podnikateľov z našej obce sme v priebehu troch mesiacov tieto priestory upravili tak aby sme ich v nedeľu 4. mája 2014 mohli slávnostne otvoriť.

V mene všetkých detí patrí úprimné poďakovanie každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do budovania centRumka.

Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.