eRko

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, je jednou z najväčších detských dobrovoľníckych organizácii s celoslovenskou pôsobnosťou (vyše 250 obcí). Existuje už viac ako 21 rokov. V našej farnosti – obci, eRko funguje vyše 8 rokov, hoci do niektorých jeho aktivít- Koledovanie Dobrej noviny-sme sa zapojili už 15-ty rok. Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí. Toto poslanie sa uskutočňuje cez osobný príklad dobrovoľníkov – aktívnych animátorov a rodičov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v otvorenom spoločenstve. viac www.erko.sk.
Ani vy ste o eRkároch v Kanianke ešte nepočuli? Možno nie, pretože veľa o sebe nerozprávame. Za nás skôr hovoria naše skutky . Medzi naše pravidelné aktivity patria:
tvorivé, zábavné, športové tematické stretnutia v malých spoločenstvách 1x týždenne,
organizovanie každoročných letných táborov vždy v inom kúte Slovenska pre viac ako 60 detí, minitábory, denné tábory, dni radosti, detské púte…
Do povedomia v našej obci sme sa viac dostali počas roku 2011, keď sme sa ako „veselí šašovia“ snažili rozdávať radosť na detských akciách:
Maškarný ples, MDD, Rozlúčka s prázdninami, Šarkaniáda, ako anjeli sme poletovali na vianočných trhoch a vyvrcholením celého roku bol Živý Betlehem.

Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.