O nás

Tvorivým a iniciatívnym prístupom rodičov a mladých ľudí sa snažíme viesť deti k zmysluplnému využívaniu voľného času a zároveň ich viesť zodpovednému prístupu k veciam, prírode i k budovaniu zdravých medziľudských vzťahov. Pôsobíme v obci Kanianka.Našu neformálnu skupinu tvoria členovia a spolupracovníci eRka a mnoho ďalších ľudí, ktorí chcú, aby život v našej obci bol i o spoločne prežitých chvíľach plných detského smiechu a radosti…

Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.