Denný tábor – informácie

Milé deti, milí rodičia!

Prázdniny sa rozbehli naplno, všetci postupne zbierame zážitky z leta, a tak príjmite i pozvanie od eRkárov z Kanianky. Srdečne vás pozývame prežiť týždeň plný hier a zábavy v dobrej partii. Tešíme sa na vás v našom DENNOM TÁBORE, ktorý:
Začína: pondelok 23. júla 2018  od 7:00 hod v centRumku v Kanianke, pokračuje každý deň od 7:00 hod do 16:00 hod a končí v piatok  27. júla 2018 o 16:00 hod. Na všetkých táborovníkov čakáme ráno  od 7:00 do 8:00 hod.
Čo zbaliť: prezuvky, fľašu na pitie, šiltovku, obliecť športovo
Účastnícky poplatok 5€ na dieťa na deň zahŕňa: desiatu, obed, olovrant, pitný režim a prevádzkové náklady.
Dieťa sa môže zúčastniť celého tábora t.z. 5 dní, alebo len niektorých dní. Z organizačných dôvodov je dobré nahlásiť sa aspoň deň vopred.
eRkári v dennom tábore venujú svoj čas a osobné nasadenie ako dobrovoľníci. Tak sa snažia pre deti z našej obce vytvoriť podmienky na plnohodnotné prežívanie prázdninového času, preto veríme, že prijímete ich ponuku a svojim deťom či vnúčatám spríjemníte ďalší prázdninový týždeň.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

No announcement available or all announcement expired.