Deň počatého dieťaťa 2018

Fórum života ako každý rok organizuje kampaň Deň počatého dieťaťa (25.marca), ktorou chce šíriť úctu ku každému počatému a nenarodenému dieťaťu. Táto kampaň prebieha od 19. marca do nedeľe 26. marca. Ak chcete podporiť túto kampaň tak navštívte web stránku www.25marec.sk „Pomôžte chrániť život od ľudského počatia“
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

No announcement available or all announcement expired.