Podeľte sa s nami o Vaše 2% a pomôžete nám pomáhať!

Milí priatelia!

Pomôžte a venujte 2% z Vašich daní v prospech novozaloženého Slovenského Červeného kríža, miestneho
spolku Kanianka. Pomôžete v našej obci uskutočňovať školenia prvej pomoci zážitkovou metódou, mobilné
odbery krvi, ukážky prvej pomoci, zdravotné asistenčné služby a vzdelávanie detí a mládeže.
Takto získané finančné prostriedky použijeme na projekty, ktoré reálne zachraňujú životy.
Vďaka Vašim 2% nám pomôžete pomáhať a to možno aj Vašim blízkym. Za Vašu ochotu a podporu ĎAKUJEME!

Návod, ako nám môžete poukázať 2% z dane nájdete na tomto odkaze:
Návod – 2% – SČK Kanianka – 2018

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:
Vyhlásenie – 2% – SČK Kanianka – 2018 – editovateľné

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti:
Potvrdenie – 2% – SČK Kanianka – 2018 – editovateľné

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

No announcement available or all announcement expired.