Dobrá novina 2016

Advent sa blíži ku koncu a my radostne očakávame Vianoce – sviatky lásky.
Prečo lásky?
Lebo Božia láska prišla na svet, stala sa konkrétnym človekom Ježišom Kristom, ktorý sa narodil v mestečku Betlehem.
Ako najlepšie môžeme oslavovať príchod lásky?
Odpoveď je jednoduchá: láskou. Tými skutkami lásky, ktoré každý z nás vie vykonať voči svojim blížnym – príbuzným, priateľom i neznámym. Ježiš sa narodil pre všetkých ľudí, nielen pre tých, ktorých poznáme a stretávame. Preto aj naše skutky lásky majú siahať aj za hranice nášho domu, školy, práce…

 

DETI SÚ SRDCOM ZMENY
– téma 22. ročníka Dobrej noviny

V tomto ročníku Dobrej noviny upriamujeme pozornosť na Etiópiu. Krajinu, ktorá patrí medzi najmenej rozvinuté krajiny sveta, čo často vidno na obmedzenom prístupe ľudí k vode, jedlu, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu a na obmedzených možnostiach mladých ľudí zamestnať sa. Zameriavame sa hlavne na deti a núdznych, ktorých prostredníctvom koledníckej zbierky podporíme formou malých štipendií alebo pôžičiek. Drobná podpora a práca sociálnych pracovníkov pomáhajú mnohým na sebe pracovať, prekonávať predsudky susedov a prinášať zmenu nielen do svojho vlastného života, ale aj do komunity. Ťažiskovým projektom je podpora lepšieho prístupu detí s postihnutím ku vzdelaniu v okrese Munesa v spolupráci s miestnym združením HEfDA.

Viac o Etiópii a tohtoročnom projekte Dobrej noviny sa dozviete na stránke www.dobranovina.sk alebo z propagačných materiálov, ktoré vám budú rozdávať koledníci vo vašich príbytkoch.
Aj tento rok chceme prispieť kúskom našej lásky k veľkému dielu a priniesť radostnú zvesť o narodení Ježiška – LÁSKY do vašich príbytkov

v pondelok 26. decembra 2016 od 15.00 hodiny.

Kto nás chce prijať, môže sa zapísať v sakristii nášho kostola do 25. decembra 2016.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

No announcement available or all announcement expired.