Promenáda šikovných rúk

Untitled - 2
Určite je medzi vami veľa šikovných domácich majstrov a vynaliezavých, kreatívnych ženičiek, ktoré vlastnoručne vedia vyrobiť nádherné a originálne veci.
Ak aj vy patríte medzi nich, neváhajte a zviditeľnite svoje domáce umenie!
Prihláste sa na marcovú HANDMADE promenádu, kde budete mať možnosť prezentovať svoje vlastnoručne vyrobené výrobky aj s možnosťou ich predaja!
Hláste sa osobne v Centrumku alebo telefonicky na čísle 0915 415 516.
Registračný poplatok 1 €

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

No announcement available or all announcement expired.