Archive for december, 2015

Jasličková pobožnosť 2015

Jasličková pobožnosť 2015

Oslávme spolu sviatky Božieho narodenia! Na piatok 25. decembra 2015 o 16.30 hodine pozývame všetkých, malých i veľkých, do Farského kostola v Kanianke spoločne prežiť slávnostné chvíle pri zamyslení sa nad najkrajšími sviatkami roka! Privítame Ježiška v jasličkách, zaspievame si Hosana, vypočujeme si anjelskú zvesť a ponoríme sa do tajomstiev Vteleného Slova. Vytvoríme spoločenstvo lásky a pokoja, aby sme prijatú […]

Read more ›
Dobrá novina 2015

Dobrá novina 2015

Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka spojená s verejnou zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Témou 21. ročníka Dobrej noviny je „Maji […]

Read more ›
No announcement available or all announcement expired.