Archive for december, 2014

Dobrá novina 2014

Dobrá novina 2014

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka spojená s verejnou zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách.  Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje – koledovanie. Každý rok deti […]

Read more ›
Vianočné posolstvo v Kanianke

Vianočné posolstvo v Kanianke

Aj počas tohtoročných vianočných sviatkov zažiari nad Kaniankou betlehemská hviezda, aby prostredníctvom eRkárov priniesla vianočné posolstvo medzi nás. Na sviatok Božieho narodenia 25. decembra 2014 pozývame všetkých spoločne prežiť slávnostné chvíle v Živom Betleheme. Program začína o 16:30 hod na javisku pri priehrade. Na všetkých sa srdečné tešíme.

Read more ›
Živý Betlehem 2014

Živý Betlehem 2014

Pozývame všetkých spevákov na nácvik zborových skladieb Živého Betlehema! Spolu so sólistami, kapelou, anjelmi či pastiermi vytvoríme tú pravú vianočnú atmosféru, ktorou oslávime narodenie Božieho dieťaťa! Skúšky zboru sa budú konať v piatky od 19.30 hod. (od 19.00 hod. sa budú cvičiť skladby k sv. omšiam) a v soboty od 17.00 hod., pokiaľ nebude oznámené inak. Účasť na skúškach je […]

Read more ›
Vianočné tvorivé dielne

Vianočné tvorivé dielne

Naše predvianočné prípravy vďaka novým priestorom centRumka sme mohli po prvýkrát  zorganizovať vo veľkom. V sobotu 6. decembra sme pripravili „ Vianočné tvorivé dielne“. Od 10:00 do 18: 00 sme usilovne tvorili, aby sme na vianočné trhy v našej obci pripravili čo najviac pekných a užitočných darčekov. Pod rukami šikovných detí, rodičov a starých mám vznikali originálne výrobky:  čajové kytice s ručne vyrobenými vianočnými ružami, […]

Read more ›
No announcement available or all announcement expired.