Archive for jún, 2012

Lepšie stretko 2012

Lepšie stretko 2012

Pri plánovaní a realizovaní tohtoročného projektu sme čerpali skúsenosti z predchádzajúceho roku. Cieľom našej „stretkokampane“ je udržať si našich verných eRkárov, motivovať ich k pravidelnej účasti na stretkách, detských sv. omšiach, nácvikoch spevu a miništrovaní. Tešíme sa, že okrem stálych členov k nám pribúdajú aj noví aktivisti zo strany detí, ale i rodičov. A tak môžeme s radosťou skonštatovať, že […]

Read more ›
MDD 2012

MDD 2012

Začiatok júna patrí už tradične deťom a oslavám ich sviatku. Ani v Kanianke tomu nebolo inak. Poslaním eRkárov je venovať sa deťom v malých či väčších spoločenstvách, a tak sa aj tento rok podujali zorganizovať oslavu MDD v našej obci. Vďaka ich osobnému nasadeniu , ústretovému prístupu pani riaditeľky a pána starostu a ochote mnohých rodičov a dobrovoľníkov prežili deti […]

Read more ›
No announcement available or all announcement expired.