Category: Projekty, kampane

Deň počatého dieťaťa 2018

Deň počatého dieťaťa 2018

Fórum života ako každý rok organizuje kampaň Deň počatého dieťaťa (25.marca), ktorou chce šíriť úctu ku každému počatému a nenarodenému dieťaťu. Táto kampaň prebieha od 19. marca do nedeľe 26. marca. Ak chcete podporiť túto kampaň tak navštívte web stránku www.25marec.sk „Pomôžte chrániť život od ľudského počatia“

Read more ›
Dobrá novina 2017

Dobrá novina 2017

Už len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov roka – od Vianoc. V našich kuchyniach cítiť vôňu napečených medovníčkov, alebo hľadáme miesta, kam ukryť vianočné darčeky, aby ich ešte pred štedrým dňom azda niekto nenašiel a netrpezlivo čakáme, kedy už v jasličkách zazrieme to najočakávanejšie dieťatko – malého Ježiška. NA CESTE K ŽIVOTU – téma 23. ročníka Dobrej noviny […]

Read more ›
Výsledky Dobrej noviny 2016

Výsledky Dobrej noviny 2016

26. decembra 2016 od 15.00 hodiny sa pod záštitou eRka vydali 3 skupinky koledníkov zvestovať Dobrú novinu do 26 domácnosti v našej farnosti. Vďaka štedrosti navštívených rodín a taktiež štedrosti Bohu známych ľudí sa nám tento rok podarilo v našej farnosti vyzbierať sumu  2 079 €. Touto sumou sme sa pripojili ku všetkým skupinkám koledníkov po celom Slovensku a spoločne […]

Read more ›
Dobrá novina 2016

Dobrá novina 2016

Advent sa blíži ku koncu a my radostne očakávame Vianoce – sviatky lásky. Prečo lásky? Lebo Božia láska prišla na svet, stala sa konkrétnym človekom Ježišom Kristom, ktorý sa narodil v mestečku Betlehem. Ako najlepšie môžeme oslavovať príchod lásky? Odpoveď je jednoduchá: láskou. Tými skutkami lásky, ktoré každý z nás vie vykonať voči svojim blížnym – príbuzným, priateľom i neznámym. […]

Read more ›
Dobrá novina 2015

Dobrá novina 2015

Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka spojená s verejnou zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Témou 21. ročníka Dobrej noviny je „Maji […]

Read more ›
DČP 2015 – ĎAKUJEME

DČP 2015 – ĎAKUJEME

Milí priatelia, v sobotu 31. októbra nám oficiálne skončila kampaň Detský čin pomoci. Na našich stretkách – 3., 17. a 31. októbra – sme spoločne s deťmi objavovali milosrdenstvo v našom živote a ako vyvrcholenie tohtoročnej kampane sme na poslednom stretku pripravili potravinové balíčky pre núdzne rodiny na Slovensku. Nám boli pridelené dve rodiny s deviatimi a dvoma deťmi. Okrem týchto dvoch […]

Read more ›
Pošlime balíček pomoci

Pošlime balíček pomoci

V rámci kampane Detský čin pomoci sa v tomto roku zameriavame na tému „milosrdenstvo“. Vyvrcholením kampane je praktický čin – konkrétny skutok pomoci – vytvorenie balíčka pomoci pre núdzne rodiny na Slovensku. Nám boli pridelené 2 rodiny, ale podľa množstva vyzbieraných vecí môžeme pomôcť aj viacerým.  Prosím aj nás všetkých o zapojenie sa a pomoc pri vyzbieraní potrebných vecí do […]

Read more ›
Detský čin pomoci

Detský čin pomoci

Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň eRka, ktorá prebieha každý rok v mesiaci október. Povzbudzuje nás k nezištným skutkom pomoci vo svojom okolí. Tento rok na našich stretkách budeme objavovať význam milosrdenstva v našom živote. Najprv spoznáme Božie milosrdenstvo k nám, potom sa budeme učiť o telesnom a duchovnom milosrdenstve a o dôležitosti konania dobrých skutkov pre druhých. A to všetko […]

Read more ›
Dobrá novina 2014

Dobrá novina 2014

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka spojená s verejnou zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách.  Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje – koledovanie. Každý rok deti […]

Read more ›
Vytrvalosť ťa privedie k víťazstvu!

Vytrvalosť ťa privedie k víťazstvu!

Pozývame Ťa na úvodné stretko, ktoré sa uskutoční 11.10.2014 o 14:30 v centRumku. Stretká v našej farnosti prebiehajú každý týždeň počas školského roka – zvyčajne v sobotu. Našim cieľom je pripraviť pre deti zaujímavé popoludnie. Tu majú možnosť spoznať nových ľudí, zabaviť sa a niečo nové sa naučiť. Na tvorivých stretkách budeme vyrábať rôzne zaujímavé výrobky, ktoré sa stanú predmetom dobročinnej burzy. […]

Read more ›
Začíname kampaň „Detský čin pomoci“

Začíname kampaň „Detský čin pomoci“

Milí eRkári a všetci naši kamaráti a ochotní  pomocníci! Je tu október mesiac, ktorý má viacero prívlastkov. Pre eRkárov je to mesiac,  keď sa spoločne zapájame do celoslovenskej kampane – Detský čin pomoci. Čo to znamená? Znemená to, že sa snažíme robiť dobré skutky. No nie že by sme ich inokedy nerobili :), ale teraz sa ich snažíme robiť ešte […]

Read more ›
Maľujeme spoločne!

Maľujeme spoločne!

V sobotu 6. septembra 2014 nám počasie prialo a tak sme to využili a pustili sa do maľovania múru. Pod vedením Zuzky Jamriškovej pracovalo asi 30 detí a 10 animátorov. Pridali sa k nám i niektorí rodičia, za čo im pekne ďakujeme. Pod šikovnými ťahmi štetcov po chvíli vznikali postavičky hrajúcich sa detí. Ako ste si určite všimli, naša práca […]

Read more ›
No announcement available or all announcement expired.